Ressourcer

Bøger om Emotionsfokuseret terapi

Herunder nævnes en række bøger, der beskriver forskellige aspekter af Dr. Sue Johnsons emotionsfokuserede terapi med par, individuelt eller familier.

Bøger på dansk

 • Tilknytningsteorien i aktion er en dansk oversættelse af Sue Johnsons bog fra 2019. I bogen udbredes den tilknytningsbaserede emotionsfokuserede terapi til anvendelse i arbejdet med såvel par, som familier og individuelle.
 • Emotionsfokuseret parterapi trin for trin er den danske udgave af Lorrie L. Bruhachers bog Stepping into EFT. Bogen er skrevet for terapeuter, der gerne vil have et grundigt indblik i den emotionsfokuserede parterapi metode, model og interventioner. Bogen kommer også ind på arbejdet med f.eks. utroskab og misbrugsproblematikker, samt en række af de udfordringer man møder på sin rejse som ny EFT-terapeut.
 • Hold mig - en vejviser til varig kærlighed - er den danske udgave af Hold Me Tight. Sue Johnsons bog, der alene på engelsk er trykt i mere end 190.000 eksemplarer. Bogen er skrevet for par, og giver en lettilgængelig tilgang til EFT parterapi, i form af en række samtaler og øvelser som par kan udføre selv. Bogen danner desuden grundlaget for "Hold Me Tight" kurserne.

Bøger på engelsk

 

Artikler om Emotionsfokuseret Parterapi

Danske artikler

Parterapi virker, af Jette Simon og Steen Rassing. Artikel bragt i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3, 2014 52-57 Tidsskr. f. Psykoterapi 3 2014

 

De følgende artikler går dybere ind i det teoretiske og empiriske fundament for Emotionsfokuseret Parterapi.

Externship artikler

 • Attachment Injuries in Couple Relationships: A new perspective on impasses in couples therapy af Susan M. Johnson og John W. Miliken. I denne artikel kan du læse mere om begrebet "attachment injuries" - tilknytningsskader, som opstår når den ene part ikke er i stand til at tilbyde den anden trøst og støtte på kritiske tidspunkter, eller når den ene part svigter tilliden, som det f.eks. sker ved utroskab. Disse tilknytningsskader kan bremse parterapien, hvis de ikke identificeres og bearbejdes. Som parterapeut må man derfor have fokus på, hvordan man kan hjælpe parret til at få taget hånd om disse.
 • Becoming an Emotionally Focused Couples Therapist af Gail Palmer og Susan M. Johnson. I denne artikel udforskes den proces der kræves for, at man kan blive en parterapeut, der anvender EFT. I artiklen fokuseres også på nogle af de udfordringer der er for parterapeuter, der vil arbejde med Emotionsfokuseret Parterapi.
 • Extravagant Emotions - Understanding and Transforming Love Relationships in Emotionally Focused Therapy af Sue Johnson.  Denne artikel fokuserer på følelsernes betydning for det, at skabe vedvarende forandringer i kærlighedsforhold, herunder for de interventioner og afgørende forandringshændelser man som parterapeut hjælper par til at skabe i Emotionsfokuseret Parterapi.
 • Inside Blamer Softening: Maps and Missteps af Brent Bradley PH.D og James Furrow, PH.D. Processen omkring at parterapeuten fokusere på at åbne og blødgøre den bebrejdende part (persuer), er et vigtigt skridt i det, at skabe forandringer i EFT, og en væsentlig indikator for gode resultater i parterapien. Det er en proces, som er en udfordring for mange EFT parterapeuter. I denne artikel, der er baseret på Sue Johnsons arbejde, kan du læse om teorien bag processen og om nogle af de forhindringer, der kan få processen til at komme på afveje.
 • Integrating Sex and Attachment in Emotionally Focused Couple Therapi af Susan M.  Johnson og Dino Zuccarini. I denne artikel er der fokus på, hvordan man kan arbejde med seksuelt relaterede problemer i parforhold ud fra et tilknytningsperspektiv. Tryg tilknytning fordrer en mere "afslappet og engageret" tilgang til sex og for par med tryg tilknytning er det lettere at kommunikere mere åbent og være mere empatiske omkring sex, og sex omfatter normalt både fysisk og psykisk intimitet.
 • Listening to the music: Emotion as a natural part of systems theory af Susan M.  Johnson. I denne artikel argumenteres for, at følelser er et afgørende element, for at forstå hvordan interaktionen mellem mennesker i et kærlighedsforhold udspiller sig. Følelserne er musikken i tilknytningens dans, og at arbejde med det emotionelle i parterapien er den hurtigste og mest direkte vej til at skabe forandringer i et parforhold.
 • A New Era for Couple Therapy: Theory, Research and Practice in Concert af Susan M. Johnson. I denne artikel giver Sue Johnson et overblik over det, som tilknytningsteorien bidraget til af forståelse for parrenes konflikter, og hvordan tilknytningsteorien giver terapeuten en viden om, hvad det er der skal forandres for at hjælpe parret i retning af en mere tryg tilknytning. I artiklen nævnes også betydningen af de primære emotioner som "musikken" i dansen, og når man ændrer på musikken, ændrer man også på dansen.
 • Status and Challenges  af Susan M. Johnson, John Hunsley, Leslie Greenberg og Dwayne Schindler
 • Introduction to Attachment af Susan M. Johnson

 

Andre forskningsartikler:

 • Soothing the Threatened Brain: Leveraging Contact Comfort with Emotionally Focused Therapy. Susan Johnson m.fl. En forskningsartikel fra 2013, der dokumenterer, at Emotionsfokuseret terapi for par (EFT) har en effekt i forhold til hjernens reaktion på trusler om smerte. fMRI skanninger dokumenterer, hvordan kvinder i et utrygt parforhold, har en kraftigere smerteoplevelse, både når de er alene, og når de holder deres partner i hånden, mens kvinder i et trygt tilknyttet parforhold, oplever en reduktion af smerte når de holder deres partner i hånden. I undersøgelsen fokuseres på at påvise hvordan EFT for par, har en positiv effekt i forhold til at ændre hjernens oplevelse af trusler og smerte.

 

Video

Her finder du en video hvor Dr. Suh Johnson fortæller om et par af EFT-interventionerne "Slice it thinner" og "Catching the Bullit".

Podcasts

Podcast hvor Jette Simon interviewes om emnet PMS i parforholdet: https://psykologerne.dk/podcasts/i-parterapi-med-pms/

Hold Me Tight kursusmateriale

Hold Me Tight materialer på dansk, til brug for parkurser kan købes hos Intermezzo.

Træningsprogrammet - instruktørguiden - kr. 225,-

Opgavesæt pr. deltager kr. 75,-

Dertil kommer porto for forsendelse af materialerne.

Materialerne kan bestilles af EFT-terapeuter via mail til info@intermezzo.dk.

 

CD'ere og andet materiale

ICEEFT og andre EFT centre har produceret CD'er, lydfiler og andet undervisningsmateriale, som kan give dig et godt indblik i EFT parterapi, og støtte dig i din træning som EFT parterapeut.

Dette kan du finde på ICEEFT's hjemmeside.

 

 

EFT Netværk, communities og centre i andre lande

Norge: eftparterapi.no

Sverige: www.sieft.se

 

Forbeholdt medlemmer af DKCEFT

Her kan du få adgang til ressourcer, forbeholdt medlemmer af DKCEFT.