Længerevarende specialistgodkendt EFT efteruddannelse

Om efteruddannelsen

 • Vil du være (endnu) tryggere i dit arbejde med par? 
 • Mangler du specialiseringsmodulet i din specialistuddannelse i psykoterapi?
 •  Ønsker du på sigt at blive certificeret EFT parterapeut og være en del af et stort internationalt netværk af parterapeuter? 

Jette Simon og Lone Algot Jeppesen udbyder 2-årig efteruddannelse i Emotionsfokuseret parterapi – søgt forhåndsgodkendt som en del af DP´s specialistuddannelse i psykoterapi – voksne.

Uddannelsen i Emotionsfokuseret parterapi (EFT) er en 2-årig psykoterapeutisk efteruddannelse i emotionsfokuseret terapi med særligt fokus på parterapi. EFT er en psykoterapeutisk efteruddannelse, der praktiseres verden over og er en velvalideret og rigt anvendt metode til at arbejde med par, familier (EFFT) og individuelle (EFIT).

Efteruddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 90 timers grundlagsteori samt 60 timers supervision. Uddannelsen er bygget op omkring kravene til grund- og videreuddannelsen i emotionsfokuseret parterapi (svarende til Externship og core skills 1-4), og kan derfor også bruges, hvis du er interesseret i at opnå certificering som EFT parterapeut. 

Hvad er EFT?

Emotionsfokuseret terapi (EFT) praktiseres verden over og er funderet i en humanistisk tilgang til psykoterapi og er udviklet i 1980´erne og har bevæget sig i takt med tilknytningsforskningen. EFT målrettet par er udviklet og konsolideret i forskning og praksis af Dr. Sue Johnson et al. 

Tilknytningsperspektivets udgangspunkt er, at vi som mennesker er relationelle, sociale væsener skabt til at være i kontakt med andre. Derfor er helt centralt i EFT modellen et fokus på tilknytning, emotioner og emotionsregulering som en nøgle til at udvikle og hele mennesker og relationer.

EFT lever op til den gyldne standard for empirisk validerede interventioner. Der er indtil videre primært forsket i EFT for par, men allerede nu har studier med EFT for familier og individuelle høj prioritet. 

Du vil som kursist:

 • Opnå en tydelig forståelse for de grundlæggende erfaringsbaserede og systemiske koncepter, som indgår i en emotionsfokuseret fremgangsmåde i parterapi.
 • Være i stand til at konceptualisere parforholdsproblemer og deres løsning baseret på teorier om tilknytning og følelser.
 • Udvikle færdigheder i at hjælpe partneren med at bearbejde de følelsesmæssige reaktioner, som fastholder parret i frustrerende interaktioner.
 • Også udvikle færdigheder i at hjælpe partnerne til at forme nye mønstre i parrets samspil og til at skabe øjeblikke som knytter dem sammen.
 • Og udvikle færdigheder i at komme videre, når tingene kører fast med par. 

Målgruppe

Efteruddannelsen henvender sig til psykologer, psykiatere og psykoterapeuter. Holdene sammensættes ud fra retningslinjerne om 75 % med relevant AC uddannelse og max 25 % med andre relevante uddannelser. Der er plads til max 40 kursister på holdet. Supervisionsgrupperne vil bestå af max 8 supervisander.

En specialistgodkendt efteruddannelse

Form, indhold og anvendt litteratur på denne 2-årige uddannelse tager afsæt i kravene til specialiseringsmodulet kriterier. Derudover matcher indhold og form kravene til den af ICEEFT godkendte efteruddannelse i Emotionsfokuseret parterapi, der er et gennemafprøvet efteruddannelsesforløb med afsæt i nyeste viden og erfaring om arbejdet med par. Kursisterne vil derfor også kunne bruge den 2-årige efteruddannelse som en del af deres certificeringsforløb, såfremt de ønsker at international certificering som EFT parterapeuter. 

 

Sted

Undervisningen foregår centralt i København Supervisionsgrupperne foregår skiftevis i København og Aarhus ved Jette, Lone og en ekstern EFT supervisor.​

Datoer

Alle dage er fra kl. 09.00-16.00

Modul 1 – 23.-25. oktober 2024
Supervision 2.-3. december

Modul 2 – 4.-6. februar 2025 Fokus på EFIT (individuelle samtaler)
Supervision 12.-13. marts 2025

Modul 3 – 20.-22. maj 2025 Supervision 11-12 juni 2025

Modul 4 – 10.-12. september 2025 Supervision 29.-30. oktober og 3-4 december 2025

Modul 5 – 28.-30. januar 2026

Tematisk vil vi i løbet af de 5 moduler også fokusere på: • Traumer og tilknytningsbrud
• Vold og højkonflikt
• EFT og seksualitet

Undervisere

Jette Simon – psykolog – specialist i psykoterapi, voksne og supervision. Certificeret EFT træner Lone Algot Jeppesen – psykolog – specialist i psykoterapi, voksne. Certificeret EFT supervisor

Tilmelding

Prisen for efteruddannelsen
er 55.000 kr. og kan afdrages i rater Tilmelding sker til Lone, kontakt@lonealgotjeppesen.dk senest 1. august 2024

Efteruddannelsens struktur

Den samlede efteruddannelse strækker sig over 2 år og består af undervisning, demonstration af og træning i 90 timers teori og intervention. De 90 timer vil indeholde klinisk teori og træning inden EFT-metoden. Herudover vil der i løbet af de 2 år indgå i alt 60 timers EFT-supervision i grupper. Uddannelsen er opbygget i moduler med en supervisionsdag mellem hvert modul. 

Det første år består af 3 moduler á 3 dage og i alt 3 supervisionsdage Andet år består af 2 moduler 3 dage samt 7 supervisionsdage Der etableres fra start mindre supervisions- og træningsgrupper, der inviteres til at mødes en gang mellem hvert modul ludover supervisionsdagen. 

Den første del af uddannelsen består af intensiv undervisning og træning i Emotionsfokuseret Parterapi. Her får deltagerne en grundig forståelse for det teoretiske fundament bag emotionsfokuseret parterapi, som sætter deltagerne i stand til efterfølgende at anvende Emotionsfokuseret Parterapi i deres arbejde med par. Den første del af uddannelsen har dermed fokus på:

 • Interventioner i EFT modellens fase 1, trin 1-4
 • Demonstrationer via videoeksempler og live sessioner
 • Afprøvning af færdigheder gennem rollespil og øvelser
 • Supervisioner på medbragte optagelser.
 • Indikatorer på deeskalering
 

Herefter går undervisningen og træningen mere i dybden med EFT-modellens faser, trin og interventioner. Modulerne har her fokus på fordybelse i fase 1 og fordybelse af modellens fase 2. Undervisningen involverer live-demonstrationer af EFT terapien.

Her arbejdes i dybden med fokus på de enkelte trin og interventioner som indgår i modellens fase 2, herunder engagering af den partner, der trækker sig, opblødning af den opsøgende partner, og arbejde med svigt i tilknytningen.

Som led i denne træning skal alle deltagere medbringe en optagelse af arbejde med par. Optagelserne skal være af 15-20 minutters varighed, og man vil på kurset modtage supervision på disse.

Litteraturliste

 • Brubacher, Lorrie, L: Emotionsfokuseret parterapi ,trin for trin – Nøglerne til forandring for
  kriseramte par
 • Johnson, Sue: Hold mig – En vejviser til varig kærlighed
 • Johnson, Sue: Tilknytningsteorien i aktion – Emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier
 • Johnson, Sue og Campbell, Leanne: A primer for emotionally focused individual therapy (EFIT) – Routledge – 2021

 

Tak for din tilmeldning. Du vil nu modtage vores korte nyheder.