Jette Simon og Lone Algot Jeppesen udbyder nu en 2 årig efteruddannelse i Emotionsfokuseret parterapi. Uddannelsen søges forhåndsgodkendt ved Dansk Psykologforening således, at den kan bruges som specialiseringsmodulet i specialistuddannelsen, psykoterapi, voksne.

Ud over at honorere kravene til specialiseringsmodulet, indeholder uddannelsen Externship, Core skills 1-4 samt i alt 60 timers supervision i grupper på max 8 deltagere.

Uddannelsen starter 9 maj 2022

For yderligere information, kursusbeskrivelse, datoer samt pris skriv til Lone på kontakt@lonealgotjeppesen.dk