Tilgivelse

Ind til mellem sker der voldsomme brud på tilliden i parforhold, hvor den ene part svigter eller ikke bakker op om den anden partner på kritiske tidspunkter.

Sue Johnson taler om det at tilgive i dette lille videoklip her og nævner eksempler på, hvilke former for svigt, der kan være tale om, f.eks. utroskab eller at man ikke har været sammen med partneren på kritiske tidspunkter.

Hvis man ikke får bearbejdet og tilgivet denne former for brud i den gode relation, kan man som par oplevet det som emner, der bliver bragt op igen og igen, emner der ligesom ikke går i glemmebogen af sig selv.

Udgivet i Uncategorised.