Externship træning godkendt som led i specialistuddannelse for psykologer

EFT externship træningen er nu godkendt til brug i Specialistuddannelse i Psykoterapi -voksne, Specialistmodul, emneområde 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme (for kursister, der ikke har valgt den psykodynamiske retning som deres hovedretning) godkendes 30 timer.

 

Det betyder at visse af Externship-kurserne i Danmark, der afholdes af Jette Simon fremover kan anvendes af psykologer som led i deres specialisering. Dette vil fremgå af det enkelte kursus.

– o –

Udgivet i Uncategorised.