Ressourcer

Her kan du finde en oversigt over ressourcer. Tryk på kategorien under for at blive ført til indholdet: 

 

Bøger på dansk

Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi (EFIT)

Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi (EFIT) er skrevet af den førende kapacitet inden for Emotionsfokuseret Terapi (EFT), Susan M. Johnson, og hendes kollega T. Leanne Campbell. De overfører her de centrale interventioner i EFT til arbejdet med individuelle klienter og giver dermed både et overblik over og en guide til behandling af klienter, der lider af depression, angst og traumatisk stress.

Hold mig - en vejviser til varig kærlighed

Hold mig - en vejviser til varig kærlighed - er den danske udgave af Hold Me Tight. Sue Johnsons bog, der alene på engelsk er trykt i mere end 190.000 eksemplarer. Bogen er skrevet for par, og giver en lettilgængelig tilgang til EFT parterapi, i form af en række samtaler og øvelser som par kan udføre selv. Bogen danner desuden grundlaget for "Hold Me Tight" kurserne.

Tilknytningsteorien i aktion

"Tilknytningsteorien i aktion" er en dansk oversættelse af Sue Johnsons bog fra 2019. I bogen udbredes den tilknytningsbaserede emotionsfokuserede terapi til anvendelse i arbejdet med såvel par, som familier og individuelle.

Emotionsfokuseret parterapi trin for trin​

Emotionsfokuseret parterapi trin for trin er den danske udgave af Lorrie L. Bruhachers bog Stepping into EFT. Bogen er skrevet for terapeuter, der gerne vil have et grundigt indblik i den emotionsfokuserede parterapi metode, model og interventioner. Bogen kommer også ind på arbejdet med f.eks. utroskab og misbrugsproblematikker, samt en række af de udfordringer man møder på sin rejse som ny EFT-terapeut.

Bøger på engelsk

An emotionally focused workbook for relationship loss - healing heartbreak session by session

Den fabelagtigt inspirerende EFT træner Kathryn Rheem og Clare Rosoman, som blandt andet deler generøst ud af sin viden og erfaring om tilknytning, tab og sorg, har sammen skrevet en ny bog, som allerede nu kan bestilles. Bogen hedder: "An emotionally focused workbook for relationship loss - healing heartbreak session by session " og handler om hvordan vi kan hjælpe vores klienter - og os selv - med at hele og udvikle os efter tab - og ikke, som de skriver: "...define ourselves (or anyone else) by our worst moments of coping"

Emotionally Focused Family Therapy - Restoring Connection and Promoting Resilience.

James L. Furrow, Gail Palmer, Susan M. Johnson, George Faller og Lisa Palmer-Olsen.
Bogen henvender sig til terapeuter og beskriver i detaljer den emotionsfokuserede familieterapi.

Attachment Theory in Practice: Emotionally Focused Therapy (EFT)

Af Dr. Susan Johnson (2019). I borgen beskriver hun både EFT med par, familier og i individuel terapi.

Love Sense: The Revolutionary New Science of Romantic Relationships

Sue Johnsons seneste bog om kærlighed og tilknytning, hvor du bland andet finder meget om den seneste banebrydende forskning indenfor dette område.

The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating Connection (Basic Principles Into Practice Series)

Susan M. Johnson. Dette er "grundbogen" i EFT, som det anbefales at man læser inden sit Externship. Bogen giver en grundig introduktion til EFT'ens teoretiske fundament, samt til de enkelte faser og trin i Emotionsfokuseret Parterapi, med særligt fokus på de interventioner, og forandringsbegivenheder, man arbejder med som EFT parterapeut.

Becoming an Emotionally Focused Couple Therapist: The Workbook

Af Susan M. Johnson. Dette er arbejdsbogen for den parteapeut, der er ved at lære Emotionsfokuseret Parterapi. Bogen indeholder et væld af eksempler og øvelser, som kan hjælpe dig godt på vej.

Emotionally Focused Couple Therapy with Trauma Survivors: Strengthening Attachment Bonds (The Guilford Family Therapy)

Af Susan M. Johnson. En god bog at have for dig, der som parterapeut arbejder med par, hvor den ene af parterne lider af PTSD eller komplekst PTSD, f.eks. som følge af overgreb i barndommen. Særligt personer med kompleks PTSD, hvor traumet er relateret til tilknytningspersoner, oplever at nærheden i kærlighedsrelationer kan være særdeles kontrastfyldt og involvere smerte, og dette give nogle særlige udfordringer i terapien.

The Emotionally Focused Casebook: New Directions in Treating Couples

James Forrow (ed), Susan Johnson (ed) and Brent Bradley (ed). En bog, som både beskriver baggrunden for Emotionsfokuseret Parterapi, og som samtidig giver en indsigt i arbejdet med par, med særlige karakteristika, f.eks. multikulturelle par, gengifte par, par med seksuelle problemstillinger, par med kritisk sygdom etc.

An emotionally focused workbook for couples.

Veronica Kallos-Lilly og Jennifer Fitzgerald. Dette er en arbejdsbog med øvelser tiltænkt par, som er i gang med Emotionsfokuseret Parterapi.

Created for Connection . The Hold Me Tight Guide for Christian Couples.

Dr. Susan Johnson og Kenneth Sanderfer. Denne bog er skrevet med Kristne par for øje, og har fokus på, hvordan vi får de Kristne budskaber om parforholdet og Susan Johnsons banebrydende forskning om nærhed i relationer kombineret med henblik på at styrke ægteskabet.

Kursusportal til par og parterapeuter med viden og inspiration (af Jette Simon og Vibeke Hartkorn) 

Find kursusportalen til par og partarapeuter her: 

Artikler om Emotionsfokuseret Parterapi

Af Jette Simon og Steen Rassing. Artikel bragt i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3, 2014 52-57 Tidsskr. f. Psykoterapi 3 2014

Af Susan M. Johnson og John W. Miliken.

I denne artikel kan du læse mere om begrebet “attachment injuries” – tilknytningsskader, som opstår når den ene part ikke er i stand til at tilbyde den anden trøst og støtte på kritiske tidspunkter, eller når den ene part svigter tilliden, som det f.eks. sker ved utroskab. Disse tilknytningsskader kan bremse parterapien, hvis de ikke identificeres og bearbejdes. Som parterapeut må man derfor have fokus på, hvordan man kan hjælpe parret til at få taget hånd om disse.

Af Gail Palmer og Susan M. Johnson. I denne artikel udforskes den proces der kræves for, at man kan blive en parterapeut, der anvender EFT. I artiklen fokuseres også på nogle af de udfordringer der er for parterapeuter, der vil arbejde med Emotionsfokuseret Parterapi.

Af Sue Johnson. Denne artikel fokuserer på følelsernes betydning for det, at skabe vedvarende forandringer i kærlighedsforhold, herunder for de interventioner og afgørende forandringshændelser man som parterapeut hjælper par til at skabe i Emotionsfokuseret Parterapi.

Af Brent Bradley PH.D og James Furrow, PH.D.

Læs artiklen her

Processen omkring at parterapeuten fokusere på at åbne og blødgøre den bebrejdende part (persuer), er et vigtigt skridt i det, at skabe forandringer i EFT, og en væsentlig indikator for gode resultater i parterapien. Det er en proces, som er en udfordring for mange EFT parterapeuter. I denne artikel, der er baseret på Sue Johnsons arbejde, kan du læse om teorien bag processen og om nogle af de forhindringer, der kan få processen til at komme på afveje.

Af Susan M.  Johnson og Dino Zuccarini. I denne artikel er der fokus på, hvordan man kan arbejde med seksuelt relaterede problemer i parforhold ud fra et tilknytningsperspektiv. Tryg tilknytning fordrer en mere “afslappet og engageret” tilgang til sex og for par med tryg tilknytning er det lettere at kommunikere mere åbent og være mere empatiske omkring sex, og sex omfatter normalt både fysisk og psykisk intimitet.

Læs artiklen her

Af Susan M.  Johnson. I denne artikel argumenteres for, at følelser er et afgørende element, for at forstå hvordan interaktionen mellem mennesker i et kærlighedsforhold udspiller sig. Følelserne er musikken i tilknytningens dans, og at arbejde med det emotionelle i parterapien er den hurtigste og mest direkte vej til at skabe forandringer i et parforhold.

Læs artiklen her

Af Susan M. Johnson. I denne artikel giver Sue Johnson et overblik over det, som tilknytningsteorien bidraget til af forståelse for parrenes konflikter, og hvordan tilknytningsteorien giver terapeuten en viden om, hvad det er der skal forandres for at hjælpe parret i retning af en mere tryg tilknytning. I artiklen nævnes også betydningen af de primære emotioner som “musikken” i dansen, og når man ændrer på musikken, ændrer man også på dansen.

Læs artiklen her

Af Susan M. Johnson, John Hunsley, Leslie Greenberg og Dwayne Schindler. 

Læs artiklen her

Af Susan M. Johnson

Læs artiklen her

Susan Johnson m.fl.

En forskningsartikel fra 2013, der dokumenterer, at Emotionsfokuseret terapi for par (EFT) har en effekt i forhold til hjernens reaktion på trusler om smerte. fMRI skanninger dokumenterer, hvordan kvinder i et utrygt parforhold, har en kraftigere smerteoplevelse, både når de er alene, og når de holder deres partner i hånden, mens kvinder i et trygt tilknyttet parforhold, oplever en reduktion af smerte når de holder deres partner i hånden. I undersøgelsen fokuseres på at påvise hvordan EFT for par, har en positiv effekt i forhold til at ændre hjernens oplevelse af trusler og smerte.

Læs artiklen her

Videoer

Her finder du en video, hvor Dr. Suh Johnson fortæller om et par af EFT-interventionerne “Slice it thinner” og “Catching the Bullit”.

Podcasts

Podcast hvor Jette Simon interviewes om emnet PMS i parforholdet. Find den her

Hold Me Tight kursusmateriale

Hold Me Tight materialer på dansk, til brug for parkurser kan købes hos Intermezzo.

Træningsprogrammet – instruktørguiden – kr. 225,-

Opgavesæt pr. deltager kr. 75,-

Dertil kommer porto for forsendelse af materialerne.

Materialerne kan bestilles af EFT-terapeuter via mail til info@intermezzo.dk.

CD'ere og andet materiale

ICEEFT og andre EFT centre har produceret CD’er, lydfiler og andet undervisningsmateriale, som kan give dig et godt indblik i EFT parterapi, og støtte dig i din træning som EFT parterapeut.

Dette kan du finde på ICEEFT’s hjemmeside.

EFT Netværk, communities og centre i andre lande

Forbeholdt medlemmer af DKCEFT

Vi har samlet en med med ressourcer, forbeholdt medlemmer af DKCEFT.

Tak for din tilmeldning. Du vil nu modtage vores korte nyheder.