Bog på dansk om emotionsfokuseret parterapi

Så er den danske udgave af Lorrie Brubachers bog om emotionsfokuseret parterapi udkommet på dansk med titlen Emotionsfokuseret Parterapi trin for trin

Du kan f.eks. købe bogen via linket her (er du DKCEFT medlem, så husk din rabatkode)

Den emotionsfokuserede parterapi (EFT) med tilknytningsteorien som det styrende perspektiv på de smertefulde mønstre, par kan komme til at sidde fast i, har skabt et paradigmeskift indenfor det parterapeutiske felt.

Med denne bog får du, uanset hvilken terapeutisk metode eller model du arbejder med, et indblik i, hvordan du kan begynde at favne tilknytningsperspektivet i dit arbejde med par, og hvordan det at arbejde oplevelsesorienteret med de emotionelle processer i parrets dynamik kan skabe større tryghed i parforholdet. Du får et overblik over de mønstre, som par gentager igen og igen, og de bagvedliggende længsler og umødte behov, som er den emotionelle drivkraft i at fastholde dem. Du finder også vejledning i arbejdet med utroskab, vold eller afhængighed.

For dig, der er ved at lære EFT, er bogen en grundig introduktion til såvel modellens faser og trin som de interventioner, man anvender i den emotionsfokuserede parterapi. Samtidig giver den også et godt indblik i den personlige rejse, man er på som parterapeut.

Emotionsfokuseret parterapi, trin for trin. Nøglerne til forandring for kriseramte par er en grundbog, der gør EFT bredt tilgængelig for såvel erfarne som nye terapeuter ved at tilbyde praktiske værktøjer, oplevelsesnære caseeksempler og enkle trin for trin-vejledninger i, hvordan man kan arbejde med EFT, samt den seneste banebrydende forskning i tilknytningens betydning i parforhold.

Med sine mange års erfaring indenfor parterapi, som terapeut, supervisor, forsker og træner har Lorrie L. Brubacher med denne bog taget EFT-stafetten videre fra dens ophavskvinde, dr. Sue Johnson.

”Denne bog vil blive en uvurderlig ressource for både nye og erfarne EFT-terapeuter. Den viser, hvordan man udfører EFT, gennem mange specifikke eksempler på, hvordan man intervenerer på et givent tidspunkt i EFT-processen, og den bidrager med en overflod af ”EFT-sprog”. Hver fase og trin i EFT præsenteres på en praktisk og teoretisk enkel facon. Lorrie L. Brubachers fokus går et skridt længere end blot det, som terapeuten behøver at gøre, ved at støtte terapeuter med at få fat i, hvad oplevelsesorienteret terapi er, ved at give eksempler på, hvordan man fra øjeblik til øjeblik, engagerer klienter emotionelt, og hvordan man skaber emotionelt engagement mellem partnerne. Kapitel 9 giver en smuk syntese, hvor hun præsenterer en serie markører, der kan guide terapeutens arbejde med emotioner og bane vejen gennem hvert trin og hver fase i EFT.” – fra Sue Johnson og Alison Lee forord til bogen.

DKCEFT 5 års dag

D. 21/9-2018 var vi lidt over 30 DKCEFT kolleger samlet på Frederiksberg for at fejre at DKCEFT nu har eksisteret som et levende og stadig voksende fællesskab gennem 5 år 🙂 Dagen bød på spændende og inspirerende indlæg fra EFT-træner Jette Simon samt fra EFT-supervisorerne Dicte Susse Pedersen, Lone Algot Jeppesen og Signe Steenberger.

Næste grundkursus i Emotionsfokuseret Terapi for par v. Jette Simon

Så er det tid til at melde sig, hvis du gerne vil deltage i det kommende 4 dages grundkursus i Emotionsfokuseret Terapi for par, der afholdes hos Center for Familieudvikling i København, 12-15/9-2018.

Underviser er Psykolog og ICEEFT certificeret træner Jette Simon. Du kan læse mere om kurset her og tilmelde dig via linket i kursusbeskrivelsen: http://dkceft.dk/events/jette-simon-eft-grundkursusexternship-traening-koebenhavn-2018/

 

Healing hearts kursusforløbet

Flere steder i verden arbejdes der på at tilpasse Susan Johnsons par-kursuskoncept Hold Me Tight til særlige målgrupper, bla. par, som er ramt af den ene partners sygdom. En af disse tilpasninger har ført til forløbet Healing Hearts, som er specielt målrettet hjertepatienter og deres partnere. Dette kan du finde en beretning om her: “To hearts: How an Ottawa Program is helping heart patients and spouses open up to each other”.

Dette særlige program er endnu ikke nået til Danmark, men Hold Me Tight kurset udbydes på dansk i sin mere oprindelige form. Dette kan du finde mere information om på siden her.

Ny bog fra dr. Susan M Johnson udkommer Januar 2019: Attachment Theory in Practice, Emotionally Focused Therapy (EFT) with Individuals, Couples and Families

Så er Susan Johnsons nyeste bog på vej og klar til salg januar 2019.

På Amazon beskriver de bogen således:

“Drawing on cutting-edge research on adult attachment–and providing an innovative roadmap for clinical practice–Susan M. Johnson argues that psychotherapy is most effective when it focuses on the healing power of emotional connection. The primary developer of emotionally focused therapy (EFT) for couples, Johnson now extends her attachment-based approach to individuals and families. The volume shows how EFT aligns perfectly with attachment theory as it provides proven techniques for treating anxiety, depression, and relationship problems. Each modality (individual, couple, and family therapy) is covered in paired chapters that respectively introduce key concepts and present an in-depth case example. Special features include instructive end-of-chapter exercises and reflection questions”

Du kan finde og forudbestille bogen på Amazon via linket her.

Kurser for terapeuter første halvår 2018

Så er der gang i tilmeldingerne til kurser for terapeuter i første halvår af 2017. Kalenderne byder både på de grundkurser og fordybelsestræning i EFT’ens parterapeutiske model og på kurser, som er åbne for alle terapeuter, der arbejder med par, uanset den terapeutiske retning. Her er nogle eksempler:

5.-6. Januar er der et kursus i, hvordan man takler de udfordringer der kan være i arbejdet med par, som bliver meget reaktive og par, som har traumer med sig. Kurset er åbent for alle, der arbejder med par. Du kan læse mere om dette kursus her

5. Februar er der en 1 dags introduktion til principper, faser og trin i EFT-modellen. Kurset er åbent for alle,d er arbejder med par. Du kan læse mere om dette kursus her.

1.-4. Maj afholdes næste grundkursus i uddannelsen for EFT-parterapeuter. Kurset er forbeholdt psykologer, men der er også mulighed for enkelte deltagere med anden faglig baggrund. Du kan læse mere om dette kursus her.

17.-18. Maj afholde et kursus med fokus på emotionsfokuseret familieterapi. Dette kursus er åbent for alle terapeuter. Du kan læse mere om det her.

Har du allerede deltaget i EFT grundkurset/Externship træningen, kan du finde inspiration i kurset om EFT med individuelle klienter 18. April eller i et af de Core Skills træninger vi har i kalenderen.

Disse og mange flere kurser, finder du i vores kalender for terapeuter på siden her.

 

 

Interview med Jette Simon

EFT-træner og supervisor Jette Simon lader sig her interviewe til AcademyCorner af Dina El-Erhayem, hvor hun fortæller om  styrken ved sårbarhed og hvad det betyder i relationer. Du kan se det fulde interview her

Jette Simon afholder kursus om sårbarhed i relationer 30-31 oktober. Det kan du læse mere om her.

Jette Simon afholder også jævnligt kurser for terapeuter i emotionsfokuseret parterapi og andre emner af interesse for terapeuter, der arbejder med par. Disse kurser kan du finde i vores kalender her: http://dkceft.dk/for-terapeuter/